Εστίαση – Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ έως 100.000€ ανά επιχείρηση.

Νέα δράση, συνολικού προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε πριν λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο …

Εστίαση – Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ έως 100.000€ ανά επιχείρηση. Read More »