Βιομηχανικά κτίρια

Παρακολουθώντας όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων, με σκοπό την απορρόφηση τεχνογνωσίας και την αύξηση της ικανότητας εφαρμογής νέων τεχνολογιών .

Γ.Ε.ΜΗ. : 157975306000