Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων .
(Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2021-2027, Leader, Interreg κ.α.)

  • Συζήτηση με τον πελάτη για τις ανάγκες του με βάση την επιχειρηματική του ιδέα.
  • Προ αξιολόγηση της επιχείρησης του σε συνάρτηση με την επιχειρηματική του ιδέα.
  • Έλεγχος των επιδοτούμενων προγραμμάτων ως προς την επιλεξιμότητά του.
  • Ενημέρωση του πελάτη για τα διαθέσιμα προς αυτόν προγράμματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και υποβολή του φακέλου.
  • Καθοδήγηση ως προς την ορθή υλοποίηση του προγράμματος.
  • Αιτήματα εκταμίευσης / τροποποίησης.

Οι πελάτες μας έχουν την πλήρη υποστήριξη μας ώστε να εντοπίσουμε το επιδοτούμενο πρόγραμμα που ταιριάζει στην επιχείρησή τους.

Στη συνέχεια, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προετοιμασία και την κατάθεση του φακέλου, προκείμενου να ενταχθεί στους ωφελούμενους της δράσης.

  • Έχουμε διεκπεραιώσει προγράμματα επιχορήγησης ύψους από 1.500 € έως 2.000.000 € .
  • Είμαστε σε κάθε βήμα της διαδρομής δίπλα στον πελάτη, παρακολουθώντας το έργο του, απαντώντας σε ερωτήσεις και ενημερώνοντάς τον συχνά για τα επόμενα βήματα.
  • Η συνεχής ενημέρωση και η οργάνωση, συμβάλλουν αισθητά στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και στην αποφυγή λαθών, με αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001.

Η TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ σε νούμερα:

15

Έτη εργασιακής εμπειρίας

50

Επιδοτούμενα προγράμματα

20.000.000

 Συνολικές επιδοτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Γ.Ε.ΜΗ. : 157975306000