Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας , επίσης , δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, διαχείριση, κατασκευή και
λειτουργία έργων προστασίας περιβάλλοντος, στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Εφαρμόζουμε καινούρια τεχνολογία Βιολογικής επεξεργασίας λυματολάσπης που προέρχεται από αστική ή βιομηχανική χρήση.

Με ειδικά κατασκευασμένες κινητές μονάδες αναλαμβάνουμε την επιτόπια και ολοκληρωμένη διαχείριση της λυματολάσπης που προκαλεί περιβαλλοντολογικά προβλήματα όπως η δυσοσμία και η ρύπανση.

Εκτός από τα περιβαλλοντολογικά, πολύ σημαντικά είναι και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν καθώς σήμερα οι περισσότεροι βιολογικοί δεν έχουν τριτοβάθμια επεξεργασία στερεών.

Άμεσα οφέλη:

 • Αποφυγή προστίμων.
 • Μειωμένη δαπάνη επεξεργασίας.
 • Μηδενικό κόστος εγκαταστάσεων.
 • Άμεση εξυπηρέτηση στις περιόδους υψηλής παραγωγής των τουριστικών περιοχών.

Διαδικασία:

 • Εισαγωγή ιλύος στον αναδευτήρα : Έλεγχος υγρασίας και προσθήκη ορυκτών με ανάδευση.
 • Ομογενοποίηση : Αφύγρανση , Οξυγόνωση και Αποβακτηρίωση.
 • Μεταφορά στο σιλό compost : Προσθήκη οργανικών στοιχείων και αναζωογόνηση.
 • Συσκευασία – Αποθήκευση

Οι τύποι λυματολάσπης που μπορεί να επεξεργασθεί  το σύστημα  διαχείρισης της εταιρείας μας είναι:

 • Αστικές
 • Βιομηχανικές
 • Υδαρές
 • Παχύρευστες
 • Ημίξηρες
 • Ανόργανες
 • Οργανικές
 • Αχώνευτες
 • Χωνευμένες
 • Κροκιδωμένες
 • Ακροκίδωτες
 • Μη επικίνδυνες κατά ΕΚΑ

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι
να προσφέρει στους πελάτες  της , υπηρεσίες  που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες
τους,  στο τελικό στάδιο επεξεργασίας των βιολογικών καθαρισμών , όπου και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα δυσοσμίας, επεξεργασίας και  απορρόφησης της λυματολάσπης.

Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης λυματολάσπης δίνει άμεση λύση, καθώς μπορεί να επεξεργαστεί πάνω από 60 τόνους λυματολάσπης ημερησίως, μετατρέποντας την λυματολάσπη σε άριστο υλικό γεωργικής χρήσης, απαλλαγμένο από οσμές, συσκευασμένο έτοιμο για μεταφορά και άμεση χρήση .

Γ.Ε.ΜΗ. : 157975306000