← Όλα τα άρθρα

Εξοικονομώ-Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Αφενός, η χρήση υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμού αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής επιχείρησης , αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

Στόχος του προγράμματος

Σημειώνεται ότι στόχος του προγράμματος (του οποίου η τήρηση είναι αναγκαία) αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά μέσο όρο 30%.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  • Πολύ μικρές , μικρές , μεσαίες και μεγάλες
  • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
  • Έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023

Τι χρηματοδοτείται

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά, αποδοτικού εξοπλισμού, που αφορά στα εξής:

  • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας)
  • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
  • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών

Προϋπολογισμός

Για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης , σημειώνεται παρακάτω , το ποσοστό της ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις με γνώμονα το είδος της επιχείρησης καθώς και το max του προϋπολογισμού.

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣMAX ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
μικρή20.000 ευρώ50% (έως 10.000€)
μεσαία & μεγάλη25.000 ευρώ40% (έως 10.000€)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής

Από 22/02/2024 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού !

Νεότερα Άρθρα

Νέος κύκλος κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες για 25.000 ανέργους!

12 Ιουνίου, 2024

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας – Προεργασία για νέους ανέργους 18 – 29 ετών

07 Ιουνίου, 2024

Εξοικονομώ-Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

31 Μαΐου, 2024
Γ.Ε.ΜΗ. : 157975306000