← Όλα τα άρθρα

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας – Προεργασία για νέους ανέργους 18 – 29 ετών

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 18 – 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σε ποιον απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα.​

Τι χρηματοδοτείται

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ :

  • μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.
  • αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη αποζημίωση.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για τον χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στη μικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της προαναφερόμενης αποζημίωσης. Από το ανωτέρω ποσό η Δ.ΥΠ.Α. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον e-ΕΦΚΑ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει την Δ.ΥΠ.Α.

Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και αφορά την πλήρη απασχόληση των ανέργων και αναλυτικότερα την απασχόλησή τους 8 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Όροι και προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. 

Περίοδος υποβολής

από 7/6/2024 έως την κάλυψη των θέσεων εργασίας

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Νεότερα Άρθρα

Νέος κύκλος κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες για 25.000 ανέργους!

12 Ιουνίου, 2024

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας – Προεργασία για νέους ανέργους 18 – 29 ετών

07 Ιουνίου, 2024

Εξοικονομώ-Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

31 Μαΐου, 2024
Γ.Ε.ΜΗ. : 157975306000