Νέος κύκλος κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες για 25.000 ανέργους!

12 Ιουνίου, 2024

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας – Προεργασία για νέους ανέργους 18 – 29 ετών

07 Ιουνίου, 2024

Εξοικονομώ-Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

31 Μαΐου, 2024

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

28 Μαΐου, 2024

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

28 Μαΐου, 2024

«Ερευνώ – Καινοτομώ»

27 Μαΐου, 2024

Αναζήτηση

Γ.Ε.ΜΗ. : 157975306000