7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

29 Μαΐου, 2024
ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

13η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης κατόπιν εξέτασης ενστάσεων για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

29 Μαΐου, 2024

Απόφαση τροποποίησης Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

29 Μαΐου, 2024

Απόφαση τροποποίησης Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

28 Μαΐου, 2024

Αλλάζει το “Εξοικονομώ 2024” !

22 Μαΐου, 2024

Αναζήτηση

Γ.Ε.ΜΗ. : 157975306000